Sản xuất hộp gỗ theo yêu cầu nhiều ít không quan trọng


Nhiều người đặt bao bì gỗ với lượng từ 10-20 hộp lo lắng rằng đơn vị sản xuất chê ít không nhận. Chúng tôi nghe thấy điều đó mà tiếc đứt ruột 😃, bao nhiêu chúng tôi cũng nhận vấn đề là thời gian thôi. Chỉ lưu ý với khách hàng rằng với số lượng ít thì rõ ràng sao ưu tiên bằng những đơn hàng lớn được. Nhưng chỉ cần khách hàng sắp xếp thời gian đặt hàng sớm lên, cho chúng tôi thời gian thì ít nhiều chúng tôi vẫn thực hiện với chất lượng tốt nhất.

Nhận xét